Küldetés

Kép
küldetés | csapatépitő

A program kifejlesztésénél a csapaton belüli kommunikáció kiszélesítésére, a csapatok együttműködésében rejlő lehetőségek kiaknázásra fókuszáltunk. A játék kialakításában nagy hangsúlyt fektettünk a flexibilitásra, így menet közben a résztvevők döntéseinek függvényében folyamatosan változhat a csapatok mérete, összetétele, a játék üteme. A program során lehetőség nyílik, hogy mindenki megismerje saját és társai képességeit, illetve a csoport- és csapatmunkában rejlő lehetőségeket.
A csapatok GPS készülék vagy Tabletek segítségével kutatják fel az információs pontokat, ahol logikai feladatok, rejtvények, tájékozódási feladatok megoldásával egyre közelebb jutnak a kincsesláda helyéhez és felnyitásához. A ládához vezető út során a csapatok folyamatos rádió összeköttetésben vannak, így egyeztetik a begyűjtött részinformációkat. A hatékony megoldáshoz a csapatoknak egymás közötti feladatmegosztásra, összehangolt csapatmunkára, a csapatokon belül egyéni és csoportmunkára, valamint a megszerzett részinformációk átadására, feldolgozására van szükségük.