Kalandos kincsvadászat

Kép

A program kifejlesztésénél a csapaton belüli kommunikáció kiszélesítésére, a csapatok együttműködésében rejlő lehetőségek kiaknázásra fókuszáltunk. A játék kialakításában nagy hangsúlyt fektettünk a flexibilitásra, így menet közben a résztvevők döntéseinek függvényében folyamatosan változhat a csapatok mérete, összetétele, a játék üteme. A program során lehetőség nyílik, hogy mindenki megismerje saját és társai képességeit, illetve a csoport- és csapatmunkában rejlő lehetőségeket.
A résztvevőknek egy összetett feladatot kell megoldaniuk, melynek során a láda felkutatásához szükséges információkat és eszközöket különböző mozgásos, ügyességi, bátorsági feladatok teljesítésével szerezhetik meg.
A csapatok GPS készülék segítségével kutatják fel az állomásokat és információs pontokat, ahol logikai feladatok, rejtvények, tájékozódási feladatok megoldásával egyre közelebb jutnak a kincsesláda helyéhez és felnyitásához. A ládához vezető út során a csapatok folyamatos rádió összeköttetésben vannak, így egyeztetik a begyűjtött részinformációkat. A hatékony megoldáshoz a csapatoknak egymás közötti feladatmegosztásra, összehangolt csapatmunkára, a csapatokon belül egyéni és csoportmunkára, valamint a megszerzett részinformációk átadására, feldolgozására van szükségük.