Általános szerződési feltételek

1. A Megbízott vállalja, hogy

  • a szerződésben foglaltakat teljesíti, mely tartalmazza a szolgáltatással kapcsolatos szervezést, kiszállást, felszerelést és lebonyolítást.
  • a tőle, mint programszervező vállalkozástól elvárható legnagyobb gondossággal teljesíti a jelen megbízási szerződésben foglaltakat, és az ezzel összefüggő valamennyi intézkedéséről értesíti a Megbízót.

2. A Megbízó vállalja, hogy az érdekkörébe tartozó személyek

  • egészségesen, alkohol és drog befolyásoltsága nélkül, saját felelősségre vesznek részt, és ezt felelősségnyilatkozat kitöltésével is megerősítik.
  • követik a Megbízott utasításait, betartják a biztonsági szabályokat, a természeti környezetben rongálással, szemeteléssel nem tesznek kárt.
  • amennyiben a Megbízott tulajdonát képező, vagy az ő felelőssége alá tartozó felszerelésben, járműben kárt tesznek, úgy az okozott kárt megfizetik.

3. Lemondási feltételek

  • A Megbízó a megrendelt szolgáltatást a program megkezdésének időpontja előtt legalább 7 nappal kötelezettségek nélkül lemondhatja.
  • 7 és 2 nap közötti lemondás esetén a program árának 30%-a, a program megkezdése előtt
  • 48 órán belüli lemondás esetén a program 70%-a, a program napján történő lemondás esetén teljes összege mint kötbér fizetendő.

4. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók

5. A felek elfogadják a Fővárosi Bíróság illetékességét.